Firma Adı İletişim Konum
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri Derneği
İstiklal Cad. No: 189, K: 2, D: 3 / Beyoğlu / İSTANBUL / TÜRKİYE
İletişim: +90 212 963 0467
Web: www.aemder.org
Salon: FUAYE
Stant: F103B
Ürün Grupları
  • Ağaç endüstrisi için mühendislik ve danışmanlık hizmetleri

ğaçişleri Endüstri Mühendisleri Derneği nin amacı, öncelikle mobilya ve ahşap ürünlerin arge ve tasarımını, üretim planlamasını, üretimini, tedarik zinciri ve pazara sunulmasını yürüten Ağaçişleri Endüstri Mühendislerini sektör ile bir araya getirerek, sektörün her alanındaki sorunlarına ortak çözümler aramak, bu yolda dayanışmayı sağlamak, mobilya ve ahşap ürünleri sanayinin gelişmesi, üretimde kalite ve verimliliğin artması, sektörün dış pazarlardaki rekabet ortamına uyum sağlaması için ortak girişimlerde bulunmak, sektörde çalışan tüm Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri arasında iletişimi ve bilgi iletimini artırmak, teknik yeniliklerden üyelerini haberdar etmek, araştırma ve geliştirmeyi teşvik ederek Türk Ağaç İşleri Sanayi nin kalkınmasına hizmet etmek, ulusal ve uluslararası merciler önünde sektörün sözcülüğünü yapmak, amaçlarına paralel aktivitelere yönelik üst organizasyonlarda yer almak, diğer sektörleri temsil eden dernek ve benzeri kuruluşlarla dayanışma halinde Türk Sanayinin ilerlemesinde pay sahibi olmaktır. Ülke ekonomisi için çok önemli bir yeri olan mobilya ve ahşap ürünleri sanayinin geliştirilmesi, genişletilmesi ve işletilmesi konularında her türlü bilimsel ve teknik çalışmalarda bulunarak kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve Ağaçişleri Endüstri Müdendisliği Fakülteleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmak ve bunlara yardım ve önerilerde bulunmak, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği mesleğinin gelişmesine katkı sağlamak için meslek hizmetleri alanında araştırma yapmak, teknik ve bilimsel incelemelerde bulunmak, elde edilen sonuçlan ülke kamuoyuna ve üyelerinin yararlarına sunmak, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliğinin gelişmesi ve tanıtılması ile ilgili olarak teknik kongre, sempozyum, seminer, konferans, eğitim çalışması ve sergi düzenlemek, diğer kuruluşların bu amaçla yaptıkları çalışmalara katkıda bulunmak, Üyelerin; mesleki çalışmaları ile ilgili bilgileri derleyerek değerlendirmek, mesleki çalışmalar sırasında uyulması gereken kuralları belirlemek ve bu kurallara uyulmasına ilişkin mesleki denetim yapmak, Her türlü mesleki ve bilimsel yayın yapmaktır.

Mühendislik Hizmetleri
ÜRÜN AÇIKLAMASI:

Ürün ile ilgili açıklama bulunmamaktadır.

Firmanın kayıtlı temsilcilik bilgisi bulunmamaktadır.

Firmanın kayıtlı marka bilgisi bulunmamaktadır.