Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD), 6 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. 

İlk kuruluş adımları Bursalı ağaç işleme makine ve yan sanayisi iş adamları tarafından, temelleri de Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarının yapılanmaları örnek alınarak atılan AİMSAD’ın misyonu, ağaç işleme makineleri ve yan sanayisinin imalatı ve temsilciliği konusunda faaliyet gösteren üye firmalar arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak; üyelerinin  ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik, imalat, ihracat ve ithalat ile ilgili sorunlarını çözümlemeye yönelik çalışma ve teşebbüslerde bulunmak; Türkiye’de ve dünyada ağaç işleme makineleri ve yan sanayi mamulleri pazarını geliştirerek en ileri seviyeye çıkarmaktır.

AİMSAD misyonunu gerçekleştirmek için, ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda önemli yol haritaları teşkil eden Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’ni ve Makine Sektörü Strateji Belgesi’ni kılavuz telakki etmiş ve öncelikli olarak bu belgeler ile uyumlu çalışmalar yaparak ülkemiz için katma değer yaratmayı ilke edinmiştir.

AİMSAD, ağaç işleme makineleri imalatı ile iştigal eden firmalar tarafından ve İstanbul merkezli olarak kurulmasına karşın, Türkiye genelindeki tüm ilgili makine ve yan sanayi firmalarını çatısı altında birleştirmeyi öngörmektedir. Bu amaca istinaden, yönetim organlarında dahi sektör firmalarının yoğunlaştığı coğrafi bölgeler dikkate alınmış ve tüm yan sanayi sektörlerinin temsil edilmesine de özen gösterilmiştir.
AİMSAD’ın asli üyeliği kurumsal üyelik olup; Dernek, ağaç işleme makineleri ve bu makinelerin yan sanayi mamullerinin imalatçı ve temsilcilerinin oluşturduğu, sektörde ticaret yapan tüm firmalara açık olan, sosyal kültürel, ticari ve ekonomik alanda faaliyet gösteren bir dernektir. AİMSAD’ın kurumsal olan asli üyelerinin yanı sıra, bireysel onursal ve akademik üyelikleri de bulunmaktadır. Bilim ve iş dünyası mensuplarından, sektörün ve mesleğin gelişmesine veya AİMSAD’a emeği geçmiş kişiler ya da akademik çalışmaları ile AİMSAD’a katkı sağlayabileceği değerlendirilen kişiler bu kategorilerde üyeliğe davet ve kabul edilebilmektedir.
Genel Merkezi Kartal’da bulunan AİMSAD’ın üye firma sayısı 2019 yılı Ekim ayı itibariyle 62’ye ulaşmıştır. AİMSAD’ın orta vade hedefleri ise, sektör ile ilgili komitelerde yer alarak Bakanlıklar ve diğer resmi kuruluşlara görüş sunmak, sektörel çalışmalara katkı sağlamak; sektör ile yakın ilişkisi bulunan mobilya sektörü dernekleri ile iyi ilişkiler ve verimli işbirlikleri tesis etmek; üye firmaların çağdaş üretim teknolojilerine adaptasyonun teşvikine yönelik girişimlerde bulunmak; yurt dışındaki belli başlı sektör fuarlarında temsil faaliyetleri yürütmek, sektörün ve üyelerinin kapsamlı tanıtımını yapmaktır.

AİMSAD’ın uzun vade hedefleri kapsamında ise; çıraklık eğitim merkezleri, teknik ve endüstri meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve üniversiteler ile işbirliği yapılarak üye firmalarda çeşitli kademelerde görev yapacak nitelikli teknik eleman ve operatörler yetiştirilmesine katkıda bulunmak; bu eğitim kurumlarındaki eğitimcilerin güncel teknoloji ve bilgilerle donatılmasını sağlamak; ayrıca Teknik Eğitim ve Belgelendirme Merkezleri kurarak ağaç işleme makinelerinin en doğru ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda AİMSAD, üyelerini kamu kurumları, oda ve benzeri diğer kuruluşlar nezdinde temsil ederek sektörün sorunlarının çözümlenmesine destek sağlamak üzere gerek yurt içinde gerekse yurtdışında birçok toplantıya katılım sağlamaktadır.

AİMSAD, ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörlerinin ülke ekonomisi açısından öneminin bilincinde olarak, üye firmaları ve tüm yönetim organları ile birlikte her zaman daha da etkin çalışmalar yapabilme vizyonu ile hareket etmektedir.

Türkiye’de ağaç işleme makine ve yan sanayisi için sektörel bir bilgi ağı, güvenilir istatistikleri ortaya koyan bir veri tabanı bulunmaması da, AİMSAD’ın öncelikli olarak telafisine yönelik olarak çalışmayı planladığı konular arasında yer almaktadır. Bu kapsamda AİMSAD’ın faaliyetleri, kurumsal yapısı içerisinde tesis edilmiş olan komiteler aracılığıyla yürütülmektedir. AİMSAD tüm üye firmalarının menfaatlerini gözeterek münferit sektörler özelinde komiteler oluşturmakta; ilgili üye firmalarını bu komitelerde görev alarak kendi çözüm önerilerini ve yol haritalarını geliştirme yönünde teşvik etmektedir.

AİMSAD halihazırda İmalatçılar Komitesi, İthalatçılar Komitesi, Basın Yayın Komitesi, Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi, Fuar Komitesi ve Kadınlar Kurulu ile faaliyet göstermekte olup; ilerleyen zamanlarda beliren ihtiyaca ve üye firmalardan gelen arzu ve taleplere göre yeni komiteler tesis edilmesi de mümkündür.

AİMSAD, Avrupa başta olmak üzere uluslararası sektörel sivil toplum kuruluşlarına üye olmayı ve bu oluşumlar içerisinde Türkiye’yi temsil etmeyi hedeflemiş; bu hedefin ilk adımları da 12 Eylül 2014 tarihinde İtalya’nın Verona kentinde gerçekleşen Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu’nun (EUMABOIS) Genel Kurulu’na katılım sağlanarak atılmıştır. AİMSAD, 2014 yılı sonu itibariyle EUMABOIS üyesi olmuş ve 2016 yılı Eylül ayında İsviçre’nin Luzern şehrinde gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda EUMABOIS Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca, 2018 yılında Türkiye’de EUMABOIS Genel Kurulu’na da ev sahipliği yapmıştır.
 
Yayınlarımız

AİMSAD bünyesindeki üyelerinden almış olduğu güç ve destek ile Temmuz-Ağustos 2015 itibariyle AİMSAD Dergisi’ni yayınlamaya başlamıştır. İki ayda bir yayımlanmakta olan derginin her sayısı 4.000 adet olarak basılıp, dağıtılmaktadır. Fuar sayılarında ise 5.000 adet basılmaktadır. Ayrıca, her yıl Nisan ayında 5.000 adet basılan üye kataloğu hazırlanmakta ve katılım sağladığımız tüm fuarlarda dağıtımı yapılmaktadır.
 
Fuar ve Organizasyon

AİMSAD, her yıl REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş. tarafından İstanbul’da düzenlenen WOODTECH Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı ile TÜYAP Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen Anadolu fuarlarının ana destekçisi konumundadır. Diğer taraftan, ülkemizin 48 farklı üniversitesinin Ağaç İşleri Endüstri Mühendiği, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Mobilya Dekorayon bölümlerinde görev yapan 100’e yakında akademisyenin davet edildiği Ağaç İşleme Teknolojileri Panelleri düzenlendi. İlki 2017, ikincisi 2018 yılında gerçekleşen panellere 70’in üzerinde akademisyen katılım sağladı.
 
AİMSAD tarafından desteklenen yurt dışı fuarları ise her yıl başında belirlenmekte ve üyeler ile paylaşılmaktadır. Bazı yurtdışı fuarlarında ise üye firmalarla birlikte ortak stand organizasyonu gerçekleştirmektir. AİMSAD, geride bıraktığımız 5 yıllık süreç içerisinde Almanya, İtalya, Dubai, İran, Rusya, Polonya, Amerika, Yunanistan, Hindistan, Mısır ve Ukrayna ülkelerinde 25 farklı yurt dışı fuarına katılım sağlayarak, Türk Ağaç İşleme Makinesi sektörünü başarıyla temsil etmiştir.